TOPlist
Návštěv :
Celkem : 663
Týden : 0
Dnes : 0
Naposledy aktualizováno: 11.02.2022 07:56:46

Administrace

Místní knihovna ve Vápenicích zahájila svou činnost po delší odmlce v polovině roku 2008.

 

Z rekonstruovaných půdních prostor Obecního úřadu byla přemístěna do bývalé zasedací místnosti v jeho přízemí, kde se nachází.

 

Knihovna byla otevřena 1.7.2008. Půjčovní doba je každé pondělí od 15:00 – 17:00 hod. Jako knihovnice byla určena p. Jana Gabrhelová.
Od zahájení provozu v červenci 2008 do listopadu 2009 se přihlásilo 17 registrovaných čtenářů, z toho 7 čtenářů do patnácti let.
Za tu dobu navštívilo knihovnu 184 čtenářů. Bylo zapůjčeno 312 knih, z toho 205 pro děti.

 

Stav knihovního fondu je 2808 knih. Od výměnného fondu jsme dostali 16 knih, od nadace 1 knihu. V roce 2009 jsme zakoupili 4 knihy za čtenářské poplatky a 2 knihy nám byly darovány. Pro obohaceni nabídky knih nám výměnný fond z Uherského Hradiště zapůjčil 100 knih.

 

V září roku 2009 byl do knihovny zakoupen počítač a 30. října byla naše knihovna připojena k internetu.
Protože knihovna nebyla delší dobu v provozu je část čtenářů registrovaná v knihovně ve Starém Hrozenkově.

 

Jsem vděčná za každého čtenáře, který dá přednost knize před televizí.

Do knihovny vás srdečně zve
Jana Gabrhelová, knihovnice