Obecní knihovna Vápenice
Naposledy aktualizováno: 05.10.2017 12:40:28

SmilePOSKYTUJEME VÁM TYTO SLUŽBYSmile

 

Výpůjční služby

Výměnný fond

 


Výpůjční služby

 

Půjčování beletrie a naučné literatury pro děti, mládež a dospělé čtenáře

Registrace čtenářů zdarma

Prodloužení výpůjček po dohodě s knihovnicí

Veřejně přístupný internet + tiskárna

 


Výměnný fond

 

Knihy z výměnného fondu si bezplatně zapůjčujeme z Knihovny BBB Uherské Hradiště na dobu 6 měsíců až 1 roku. Proto je nutné knihy vracet včas, aby si je mohli půjčit i ostatní čtenáři.


Knihy pro děti jsou rozděleny do několika skupin. Podle věku jsou na hřbetu označeny:

červený proužek............................pohádky

modrý proužek..............................básničky

zelený proužek..............................o zvířatech

dva černé proužky..........................o dětech

tři černé proužky............................pro děti 9 - 12 let

jeden silný černý proužek................pro děti od 12 - 15 let

 

Naučná a encyklopedická literatura je na hřbetu označena číslem podle oborů (MDT - Mezinárodní desetinné třídění)

 


 

 

Knihovní řád

 •  Čtenářem se stává ten, kdo řádně vyplní přihlášku a svým podpisem potvrdí, že je seznámen s knihovním řádem a zavazuje se jej dodržovat.
 • Na základě vyplněné přihlášky obdrží čtenář čtenářský průkaz.
 • Ten opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a k libovolnému počtu návštěv knihovny.
 • Ztrátu a poškození průkazu je čtenář povinen okamžitě hlásit. Za případné zneužití ručí čtenář, na jehož jméno byl průkaz vystaven.
 • Uživatel, který se nechce stát trvalým čtenářem knihovny, si může požadovaný dokument půjčit formou jednorázové výpůjčky. I tento čtenář je registrován po předložení průkazu totožnosti a vztahují se na něj stejné povinnosti jako na ostatní.
 • Knihovna je dostupná čtenářům ve stanovenou dobu a uživatelé mají přístup do všech čtenářských prostorů, kde mají právo užívat volně přístupné knižní fondy, dokumenty z příruční knihovny, vyložené časopisy a noviny.
 • Čtenář je povinen chránit knihy, periodika a další dokumenty před poškozením a ztrátou a vracet je ve výpůjční lhůtě.
 • Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je zpravidla jeden měsíc.
 • Výpůjční lhůta může být 2x prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím.
 • Pokud tak neučiní bude upomínán a vztahují se na něj poplatky z prodlení, pokud jsou stanoveny.
 • Při poškození nebo ztrátě knihy je knihovna oprávněna požadovat náhradu, jejíž výši stanovuje knihovna.
 • Do vyřešení a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli všechny služby.
 
Proces zabral 0.0050 sekund času a 0.69MB paměti.